Call to Action

 

Wideo „Call to Action” stanowi kompilację scen z 24 filmów bondowskiej sagi. Kluczem doboru fragmentów było ich sfokusowanie na technologicznych detalach: powtarzającą się niezliczoną ilość razy sekwencję akcji i reakcji, której nieodzownym elementem jest obecność techniki. Obecność mechanicznych czy cyfrowych urządzeń nierzadko stanowi w filmach o agencie 007 koło zamachowe fabuły, a ich wykorzystanie prowadzi do nieodwracalnych skutków. Technologiczny wyścig zbrojeń jawi się jako kluczowy dla losów ekranowego uniwersum – jego apokalipsa czy zbawienie zależy nierzadko od wciśnięcia jednego tylko przycisku. Zarówno złoczyńcom, jak i bohaterom, gdyby pozbawić ich do niego dostępu, zostałoby już niewiele z ich nadludzkich supermocy.

The video ‘Call to Action’ is a compilation of scenes from 24 films of the Bond saga. The key to selecting the excerpts was their focus on technological detail: an action-reaction sequence repeated countless times, in which the presence of technology is an indispensable element. The presence of mechanical or digital devices is often the flywheel of the plot in agent 007 films, and their use leads to irreversible consequences. The technological arms race appears to be crucial for the fate of the screen universe – its apocalypse or salvation often depends on the pressing of just one button. Both villains and heroes, if deprived of access to that switch, would have little of their superhuman powers left.

Call to Action, wideo found footage / video found footage, 45′, 2021

 

 

Share

  • Categories:
  • Share