Vide

Vide \ obiekt \ 30 x 40 cm \ 2016

 

„Praca „Vide” (z łac. patrz) inspirowana jest fragmentem z ewangelii św. Łukasza, w którym opisywana jest scena rozmowy Chrystusa z ukrzyżowanymi wraz z nim skazańcami. Podczas gdy jeden z nich urągał mu, ten który wisiał po prawicy Jezusa nawrócił się i prosił o błogosławieństwo.
Praca zwraca uwagę na różnice w postrzeganiu postaci Chrystusa nie tylko w wymiarze religijnym ale też w szerszym kontekście kulturowym. Stawia nas w sytuacji, w której wcielamy się niejako w rolę „dobrego” lub „złego” łotra. Do  nas należy wybór czy wolimy popatrzeć na subtelną wizję autorstwa Diego Velasqueza, czy też na pełną cierpienia, pozbawioną cech boskości sylwetkę pędzla
Matthiasa Grünewalda.
Odwołanie do historii sztuki zwraca uwagę na wielowiekowe funkcjonowanie postaci Chrystusa  w naszej kulturze – kulturze, która obecnie staje przed wyzwaniami  związanymi z funkcjonowaniem w kontekście z jednej strony coraz powszechniejszej laicyzacji z drugiej zaś religijnego fundamentalizmu.”

 

 

 

 

 

 

 

Share

  • Categories:
  • Share